بیمه بدنه و آرامش خیال

در این بیمه نامه وسایل نقلیه در برابر  خطرات اصلی ( حادثه، آتش سوزی و سرقت کلی ) تحت پوشش قرار گرفته و چنانچه  مقصر حادثه باشید، خسارت وارده به خودرو خود را از طریق این بیمه نامه  جبران می نمایید . همچنین در زمانیکه شما مقصر حادثه نبوده اید ولی بیمه  نامه شخص ثالث فرد مقصر امکان جبران کل خسارت شما را نداشته باشد ، از بیمه  نامه بدنه خود جهت دریافت مابقی خسارت می توانید استفاده نمایید .

 

پوشش های تکمیلی در بیمه بدنه

1- سرقت درجای کلیه قطعات خودرو .

2- بلایای طبیعی ( سیل، طوفان، زلزله و آتش فشان ) .

3- غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیرات .

4- رنگ، اسید و مواد شیمیایی .

5- شکست شیشه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی .

6- کشیدن میخ و اشیاء مشابه روی بدنه خودرو .

7- افزایش ارزش وسیله نقلیه تا %50 .

8- خارج از کشور .

 

تخفیفات در بیمه بدنه

 

یک سال عدم خسارت 25 درصد .

دو سال عدم خسارت 35 درصد .

سه سال عدم خسارت 45 درصد .

چهار سال و بیشتر عدم خسارت 60 درصد .

10 درصد تخفیف پرداخت نقدی حق بیمه .

30 درصد تخفیف جهت خودروهای صفر کیلومتر .

20 درصد تخفیف جهت اعضای علمی دانشگاه .

تخفیفات گروهی برای سازمان ها، شرکت ها، نهاد ها و پرسنل آنان .