بیمه شکست ماشین آلات

موضوع بیمه شکست ماشین آلات :

اين  بيمه ماشين آلات و تأسيساتی را كه نصب شده و در حال بهره برداری مي باشند،  تحت پوشش قرار می دهد. كارگاه‌ها و كارخانجات در حال كار از جمله مواردی  هستند كه در بيمه شكست ماشين‌آلات بيمه می شوند. بيمه شكست ماشين آلات  خسارت های فيزيكی غيرقابل پيش بينی و ناگهانی وارد به انواع ماشين آلات در  حال بهره‌برداری را جبران می‌کند.

 

خطرات تحت پوشش در بیمه شکست ماشین‌آلات (Machinery Breakdown)

 

1 – اشتباه در طراحی، ساخت یا نصب ماشین‌آلات که در زمان بهره‌برداری آشکار شده و دوره تضمین کارخانه سازنده نیز پایان یافته باشد.

2 – معایب موجود در اقلام، مواد اولیه یا ریخته‌ گری

3 – اجرای نادرست کار

4 – از هم گسیختگی در اثر نیروی گریز از مرکز

5 – اتصال کوتاه – نوسان برق – قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر

6 – کم شدن آب در دیگ‌های بخار – انفجار دیگ‌های بخار – انفجارات فیزیکی

7 – یخ‌زدگی

8 – غفلت – عدم مهارت – سهل‌ انگاری

9 – شکست مکانیکی یا الکتریکی

10- اشتباه در سیستم روغن‌ کاری یا خنک‌ کاری

11- سقوط – تصادم – واژگونی

12- خرابکاری غیر گروهی

13- سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌ نامه مستثنی شده است.

 

بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر آتش‌سوزی یا سرقت با شکست حرز را نیز تحت پوشش قرار دهد.