پالایشگاه تندگویان تهران

خسارت حادثه آتش سوزی پتروشیمی تند گویان

پالایشگاه تند گویان پالایشگاه تند گویان تحت پوشش بیمه ایران است احمد صفر زاده معاون فنی شرکت سهامی بیمه ایران : ریسک پالایشگاه تند گویان تهران با لیدری بیمه ایران به همراه 8 شرکت بیمه به صورت کنسرسیوم تحت پوشش قرار دارد . صفر زاده گفت : 48 درصد ریسک تحت پوشش شرکت بیمه ایران…

ادامه مطلب