برند محبوب ایران

بیمه ایران برند برتر

بر اساس نظر سنجی مردمی«جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان» بیمه ایران «برند محبوب ایرانیان‏» شد      بیمه ایران در هشتمین«جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان» به عنوان محبوب ترین برند ایرانی در گروه بیمه حائز رتبه نخست و کسب تندیس زرین برند محبوب ایرانی شد.    به گزارش روابط عمومی بیمه ایران،  این…

ادامه مطلب
سود مشارکت در منافع بیمه

اعلام سود سرمایه گذاری های بیمه های زندگی بیمه ایران برای سال های 93 تا 98

سود سرمایه گذاری بیمه ایران سود سرمایه گذاری بیمه های زندگی بیمه ایران اعلام شد بازدهی مجموع سرمایه گذاری ها بیمه های زندگی بیمه ایران‏ برای سال های 93 تا 98‏ و به تبع آن سود مشارکت بیمه گذاران بیمه های زندگی بیمه ایران که بزودی در حساب های بیمه گذاران اعمال می شود، به…

ادامه مطلب