اسماعیل داورپناه معاون توسعه بیمه ایران

طرح افزایش نرخ بازده ای سرمایه گذاری بیمه های عمر بیمه ایران

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران تشریح کرد: جزئیات طرح افزایش نرخ بازده ای سرمایه گذاری بیمه های عمر بیمه ایران      بنا به بررسی های کارشناسی شده دقیق و علمی، بیمه ایران لازم دانست نوعی بیمه عمر جدید با حداقل پوشش های اضافی که در آن به تمایل بیمه گذاران با اهداف…

ادامه مطلب